Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Utstyr til TUR-B. Fra venstre: optikk, innføringmandreng, reseksjonsmandreng, slynge, resektoskop.