Strålebehandling ved hudkreft

Ekstern strålebehandling av pasient med basalcellekarsinom på nesen.