Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

PET-bilde. Høygradig glioblastom høyre frontallapp. Operert og strålebehandlet. Residiv i hvit substans (markering) viser like høyt opptak som normal cortex.

Vis markering på bildet:
Residiv
Fjern markering