Hartmanns operasjon

Forløpet til de sympatiske nervi hypogastrici på bekkenveggen.

Vis markering på bildet:
Vanlige skadested
Fjern markering