Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. Høyt opptak av 18F-FDG i analcancer.

Vis markering på bildet:
Tumor
Fjern markering