Hartmanns operasjon

Spesialinstrument for sirkulær staple-anastomose.