Prostatakreft

Lysmikroskopibilde av prostatakarsinom med overruttrykket AMACR/p504s ved immunhistokjemisk unders√łkelse.

Vis markering på bildet:
Overrutrykket AMACR
Benigne kjerteler
Fjern markering