DNA-ploidiunders√łkelse ved hjelp av bildecytometri

Detalj fra kjernebilde med gråtoneverdier.