Prostatakreft

HE-farget snitt med lite fokus med atypisk kjertelproliferasjon (venstre). Disse må bekreftes med immunhistokjemi (høyre). Små karsinomfoci viser tap av basalceller med høymolekulært cytokeratin.

Vis markering på bildet:
Benign kjertel
Karsinom
Fjern markering