DNA-ploidiunders√łkelse ved hjelp av bildecytometri

Diploid histogram.