Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-bilde. Kraftig opptak av markør i lungetumor.

Vis markering på bildet:
Tumor
Fjern markering