Lymfødem i arm

Brystkreftoperert pasient med lymfødem i venstre overekstremitet.