Radikal prostatektomi

Under operasjonen tilstreber man å bevare de nevrovaskulære bunter.

Vis markering på bildet:
Nevrovaskulære bunter
Fjern markering