Fotodynamisk behandling (PDT) ved hudkreft

Bilde av pasient med nodulært basalcellekarsinom ETTER fotodynamisk behandling.