Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Kombinert PET/CT-skanner ved Radiumhospitalet, Rikshospitalet HF