Positronemisjonstomografi (PET) med 18F-FDG

Hodgkin lymfom med affeksjon av femur. Kombinert PET/CT-bilde (øverst) viser positiv patologi, mens CT-bilde alene (nederst) er negativt.

Vis markering på bildet:
Lymfom
Fjern markering