Transuretral reseksjon av blære (TUR-B)

Ellik evakuator