Høyresidig hemikolektomi

Standard tarm- og lymfeknutereseksjon. Ileocolica-karene settes av sentralt. Arteria colica dexter (avgår fra arteria mesent superior hos bare 15 %), settes også av sentralt.

Vis markering på bildet:
Arteria ileocolica
Arteria colica dexter
Arteria mesenterica superior
Fjern markering