Radikal prostatektomi

Ved laparoskopi legges operasjonspreparatet i en endobag og hentes ut via incisjonen i umbilicus.