Venstresidig hemikolektomi

Mesenterica inferior karene settes av sentralt (arterien ved aorta og venen tett opp ved pankreaskanten).

Vis markering på bildet:
Aorta
Arteria mesenterica inferior
Fjern markering