Glandeltoalett ved non-melanom hudkreft

Disseksjonsnivåer for lymfeknuter i aksillen. Det aksillære glandeltoalett skal innbefatte nivå 1, 2 og 3.