Prostatakreft

Sammenfallende funn på MR-bilder og storsnitt av prostata. T2-vektet MR-bilde (venstre øverst). T2-vektet MR-bilde med fargekodet diffusjonsvekting som overlay (høyre øverst). Oppskåret preparat (venstre nederst). HE-farget storsnitt av prostata med inntegnet tumorområde (høyre nederst).

Vis markering på bildet:
Karsinom
Urethra
Fjern markering