Strålebehandling ved hudkreft

Brachyterapi på pasient med plateepitelkarsinom. Strålekilden føres inn i tumor ved hjelp av hule nåler.