Leve med stomi

Man kan benytte skyvelær som hjelpemiddel ved tilmåling.