DNA-ploidiunders√łkelse ved hjelp av bildecytometri

Skjematisk oversikt over utstyret som brukes ved automatisk DNA-bildecytometri.