Radikal prostatektomi

5 trokarporter etableres for kamera og kirurgisk utstyr.