Tumor i venstre fleksur

Colica media settes av sentralt. Colica sinistra settes av ved mesenterica inferior.

Vis markering på bildet:
Arteria colica media
Arteria colica sinistra
Arteria mesenterica inferior
Fjern markering