Skjelettscintigrafi

Skjelettscintigrafi av pasient med prostatacancer. Anteriort bilde til venstre og posteriort til høyre. De mørke feltene på bildet antyder skjelettmetastaser.

Vis markering på bildet:
Metastaser
Fjern markering