Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med AML, M3. Promyelocytter med tung granulering. Tallrike, tildels tykke Auerstaver, som tildels ligger i hauger.

Vis markering på bildet:
Granulae
Auerstaver
Fjern markering