DNA-ploidiundersøkelse ved hjelp av bildecytometri

Blokk og HE-snitt der tumorområdet er avmerket.