Diagnostikk av akutt myelogen leukemi

Lysmikroskopibilde av MGG-farget benmarg fra pasient med AML, M2. Blaster og promyelocytter, samt mer modne myeloide celler.

Vis markering på bildet:
Blaster
Promyelocytt
Modne myeloide celler
Fjern markering