Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primærkirurgi ved nyrekreft

Generelt

Primærbehandling ved nyrekreft tilstreber radikal fjerning av primærtumor. Dette gjøres oftest i form av radikal nefrektomi, men ved mindre tumorer har undersøkelser vist at nyrereseksjon har like god kurasjonsrate som nefrektomi.

Radikal nefrektomi  og nyrereseksjon kan gjennomføres som åpen kirurgi (transperionealt eller retroperitonealt), eller laparoskopisk. Hvilke av disse tilgangene som velges vil være avhengig av tumors størrelse, stadium, tumortromber i kar og metastaser i retroperitoneale lymfeglandler. Det er også avhengig av kirurgens erfaring med de forskjellige metodene.

Det er ikke dokumentert at de forskjellige tilganger har noen betydning for kurasjonsraten.

Mål

  • Kurativ behandling
  • Ledd i en multimodal behandling av metastaserende nyrekreft

Indikasjon

  • Malign sykdom i nyrene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020